strona główna : : kontakt


DOBRO PAŃSTWA
NIECH BĘDZIE
NAJWYŻSZYM PRAWEM
Szanowni Państwo!

Witam na mojej oficjalnej stronie internetowej.

Zarówno łodzianie, jak i dziennikarze znajdą tutaj wiele informacji na temat mojej działalności, m.in.: informacje na temat konferencji prasowych, uroczystości i innych wydarzeń, w których wziąłem udział. W poszczególnych zakładkach zamieszczone zostały również oświadczenia senatorskie, informacje na temat podejmowanych przeze mnie inicjatyw i interwencji oraz na temat moich pomysłów. Trzecia zakładka zawiera artykuły prasowe z bieżącego roku oraz artykuły z lat poprzednich. Kolejna to galeria - jest podzielona na trzy części zawierające: zdjęcia, filmy i nagrania ze stacji radiowych. Na stronie znajdą Państwo również gratulacje i podziękowania, które od Państwa otrzymuję, a także moją biografię.

Ostatnia zakładka - "Kontakt" - zawiera dane adresowe mojego biura senatorskiego, numer telefonu i godziny otwarcia biura, terminy dyżurów. Poprzez tę zakładkę mogą Państwo napisać do mnie wiadomość e-mail.

Zapraszam do korzystania ze strony,


Z wyrazami szacunku,

Maciej Grubski
Senator RP
oświadczenie senatorskie ws. Sahary Zachodniej - Łódź, 6 czerwca 2016 r.

Sahara Zachodnia to największe więzienie na świecie, znajdujące się pod brutalną okupacją Królestwa Maroka, z którym Polska prowadzi szeroką współpracę i wymianę gospodarczą. Kraj ten konsekwentnie torpeduje wszystkie próby rozwiązania konfliktu proponowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Afrykańską. Niestety, bezpardonowe działania Maroka, w tym wydalenie z okupowanych terenów całego personelu cywilnego misji ONZ, nie spotkały się w zasadzie z żadną reakcją społeczności międzynarodowej skupionej w ONZ. Marokańska inwazja doprowadziła do długoletniej i wyniszczającej wojny, której skutkiem jest życie 200 000 Saharyjczyków w nędzy, brudzie i zapomnieniu w algierskich obozach dla uchodźców, a reszty Saharyjczyków – pod brutalną marokańską okupacją, gdzie ustawicznie łamane są prawa człowieka, nie ma wolności słowa, ale jest przemoc, gwałty i tortury. Maroko systematycznie plądruje bogactwa naturalne Sahary Zachodniej. Napięcie w Saharze Zachodniej sukcesywnie wzrasta, dlatego też trzeba dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć ten konflikt w pokojowy sposób. Polska powinna w tej sprawie interweniować, tak jak kiedyś inne kraje pomogły naszemu odzyskać wolność. W związku z tym wystosowałem oświadczenie senatorskie do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego o zdecydowane wspieranie przez Polskę działań mających na celu wyzwolenie Sahary Zachodniej spod okupacji Maroka oraz na wyrażenie zgody na oficjalne przedstawicielstwo Frontu Polisario w Polsce. Oświadczenie dostępne na https://www.facebook.com/grubski.maciej/posts/1089097791160206


MSZ poparł film o polskich uchodźcach

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomendowało inicjatywę realizacji filmu dokumentującego pobyt polskich żołnierzy i cywilów na terytorium Iranu, po opuszczeniu przez nich Związku Sowieckiego. Wcześniej inicjatywę poparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na https://www.facebook.com/grubski.maciej/posts/1074260745977244


film o tematyce uchodźstwa Polaków-żołnierzy Armii Andersa oraz towarzyszących im cywilów - z terenu ZSRS do Iranu - maj 2016

Jako przewodniczący Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej uważam, iż należy wesprzeć realizację przez polskich filmowców obrazu o tematyce uchodźstwa Polaków-żołnierzy Armii Andersa oraz towarzyszących im cywilów - z terenu ZSRS do Iranu.To dramatyczna historia. Inicjatywę wsparło również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1070307309705921&set=a.292219367514723.68536.100001799866622&type=3&theater


nazwa "Teherańska" dla miejskiego obiektu w stolicy - maj 2016

Warszawska Rada Miasta oraz stołeczny magistrat rozpatrują moją propozycję ws. nadania nazwy "Teherańska" jednemu z miejskich obiektów w Warszawie. Wiceprzewodnicząca RM Ewa Masny-Askanas przekazała - w imieniu Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego - sprawę do Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy. Więcej na https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1070306229706029&set=a.292219367514723.68536.100001799866622&type=3&theater


Marsz 7 maja. Jesteśmy i będziemy w Europie!

Sobota będzie dniem pod znakiem demokracji. Jedziemy wszyscy 7 maja do Warszawy! Chętnych do udziału w marszu proszę o kontakt z moim biurem biuro@grubskimaciej.pl lub tel. 42-630-18-66 (od godz. 10-17). Liczy się kolejność zgłoszeń, w autokarze do dyspozycji jest 50 miejsc. W zgłoszeniu proszę podać swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego i adres e-mail. Demonstrować będzie KOD oraz cała demokratyczna opozycja. Do zobaczenia! Więcej na https://www.facebook.com/events/280097558988128/


Ulgi dla weteranów - list do Rady Miejskiej w Łodzi 31.03.2016 r.

Weterani również powinni być beneficjentami ulg na przejazdy MPK oraz wejścia do miejskich placówek i instytucji. Zwróciłem się dziś w tej sprawie do przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak. Liczę, że Rada Miejska w Łodzi podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie. Więcej na https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1042452135824772&set=a.292219367514723.68536.100001799866622&type=3&theater


Kolejne cztery lata przewodniczenia Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej

10 marca zostałem wybrany na trzecią już kadencję przewodniczącym Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej. Kadencja potrwa 4 lata


Oświadczenie senatorów PO ws. zachowania prezydenta Andrzeja Dudy - 10.03.2016 r.

Prezydent Andrzej Duda w sposób niezgodny z wielopokoleniową tradycją wykorzystuje symbole walki o wolność i niepodległość naszego kraju i narodu. Ja i inni senatorowie PO wystosowaliśmy oświadczenie w tej sprawie skierowane do marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Jest ono dostępne na https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1024812757588710&set=a.292219367514723.68536.100001799866622&type=3&theater


List do dyrektorów łódzkich podstawówek , w którym zachęcam do poszerzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych o elementy sportów: zapasów, judo, boksu i podnoszenia ciężarów - 2.02.2016 r.

Wystosowałem następujący list do dyrektorów łódzkich podstawówek, w którym zachęcam do poszerzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych o elementy zapasów, judo, boksu i podnoszenia ciężarów: „Bardzo cieszy mnie zaangażowanie szkoły w propagowanie aktywnego stylu życia i udział w międzyszkolnych programach oraz zawodach sportowych. Podejmowane przez Panią Dyrektor/Pana Dyrektora i grono nauczycielskie różnorodne działania mające na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu oraz poznania zasad zdrowego odżywiania są bardzo ważnym elementem w procesie kształcenia młodych ludzi. Pragnę zachęcić Panią Dyrektor/Pana Dyrektora do poszerzenia i uatrakcyjnienia zajęć sportowych, jakie odbywają się w szkole, o elementy sportów: zapasów, judo, boksu i podnoszenia ciężarów. Trenerzy i instruktorzy tych dyscyplin olimpijskich bardzo chętnie poprowadzą zajęcia w szkole lub klubie, podczas których przybliżą uczniom zasady tych sportów oraz zaprezentują ich podstawowe elementy. Programy skierowane do uczniów szkół podstawowych „ Mali Siłacze na maty” oraz „ Bokserskie ABC” są najlepszym dowodem na to, że dzieci z ogromnym entuzjazmem, ciekawością i zaangażowaniem podchodzą do dyscyplin dotychczas im nieznanych. Dla wielu dzieci przygoda z zapasami i boksem, która swój początek miała podczas zawodów organizowanych w ramach w/w programów, przerodziła się w pasję i regularne treningi. Co istotne sporty te cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród chłopców, jak i dziewczynek. Podkreślenia wymaga fakt, iż w/w dyscypliny zwiększają sprawność i koordynację ruchową. Wymagają angażowania mięśni całego ciała, nie tylko wybranych partii, co korzystnie wpływa na ogólny rozwój dziecka. Ważne jest również to, że sporty te może uprawiać każdy. Nie trzeba bowiem mieć określonych predyspozycji fizycznych. Ponadto, zapasy, judo, boks i podnoszenie ciężarów uczą koncentracji, taktycznego myślenia, samodzielności, wytrzymałości, a także systematyczności. Gorąco zachęcam do nawiązania współpracy z łódzkimi klubami sportowymi oraz czynnego uczestniczenia szkoły w kolejnych edycjach programów „Maili Siłacze na maty” i „Bokserskie ABC”. Jestem przekonany, że dla wielu dzieci bezpośredni kontakt z zapasami, judo, boksem i podnoszeniem ciężarów będzie inspiracją i bodźcem do rozpoczęcia regularnych treningów i aktywnego trybu życia.”


List do dyrektor ŁOW NFZ w Łodzi ws. badań dla dzieci i kontraktowania badań dla dzieci i młodzieży z zakresu medycyny sportu w oparciu o wytypowane przychodnie miejskie - 29.01.2016

W dniu 25 stycznia br. w UMŁ odbyła się debata poświęcona sportom siłowym oraz działaniom na rzecz popularyzacji wśród dzieci i młodzieży aktywnego trybu życia. Jednym z głównych wniosków podsumowujących przedmiotowe spotkanie jest konieczność podjęcia kroków w celu stworzenia sprawnego systemu z zakresu medycyny sportu, umożliwiającego dzieciom i młodzieży wykonywanie w szybkim czasie bezpłatnych badań lekarskich, niezbędnych przed rozpoczęciem treningów, a także przed zawodami. Okazuje się bowiem, że bardzo często zdarza się, że dzieci pomimo chęci, predyspozycji i talentu do uprawiania danej dyscypliny sportowej, nie mogą przystąpić do treningów, gdyż rodzice nie są w stanie pokryć kosztów badań. Problem ten dotyczy wielu łódzkich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych dyscyplin sportowych, jak chociażby boksu, konieczne jest przeprowadzenie wielu specjalistycznych badań. Nieodpłatne ich wykonanie jest oczywiście możliwe, ale wiąże się najczęściej z długim oczekiwaniem na wizytę lekarską. W związku z powyższym zwróciłem się dziś do dyrektor Łódzkiego Oddziału NFZ Jolanty Kręckiej z prośbą o udzielnie informacji czy możliwe jest kontraktowanie przez NFZ badań dla dzieci i młodzieży z zakresu medycyny sportu w oparciu o wytypowane przychodnie miejskie. Takie rozwiązanie umożliwiłoby wszystkim dzieciom, bez względu na status materialny, trenowanie wybranych przez nie dyscyplin sportowych.


Konferencja "Jak rozwijać i promować w Łodzi takie dyscypliny olimpijskie jak zapasy, boks, judo i podnoszenie ciężarów" - Łódź, 25.01.2016

Nad tym zastanawiali się uczestnicy panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez wiceprezydenta Łodzi Tomasza Trelę i senatora Macieja Grubskiego. W konferencji udział wzięli m.in. dyrektor Wydziału Sportu Marek Kondraciuk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Eryk Rawicki, posłanka i wiceprzewodnicząca Łódzkiej Rady Sportu Małgorzata Niemczyk, prezesi łódzkich klubów sportowych oraz trenerzy. Więcej na http://www.uml.lodz.pl/sport/aktualnosci/?news=29949


Inicjatywa utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy - październik 2015

W pełni popieram inicjatywę utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Proszę Państwa o jej wsparcie poprzez wypełnianie list poparcia. Więcej na http://umed.bydgoszcz.pl/. Dziękuję!


Ppodpisano porozumienie nuklearne z Iranem - 14 lipca 2015 r.

To świetna wiadomość, zarówno dla Polski, Iranu, jak i świata, który długo czekał na podpisanie nuklearnego porozumienia. Dzięki niemu Iran ograniczy swój program jądrowy, zaprzestanie prac nad bronią atomową, inspektorzy ONZ otrzymają dostęp do irańskich ośrodków wojskowych, a sam Iran zyska na zniesieniu sankcji nałożonych na jego gospodarkę. Szczegóły w materiale http://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/porozumienie-nuklearne-z-iranem-podpisane,560143.html


Senator M. Grubski Honorowym Przewodniczącym Rady Funduszu Pomocy Młodzieży Ukraińskiej - 15.09.2014

Powołanie Funduszu jest działaniem niezwykle istotnym z uwagi na trudną sytuację gospodarczo - polityczną Ukrainy. Fundusz Pomocy Młodzieży Ukraińskiej został utworzony z inicjatywy Fundacji Uczelni Innowacyjnych w Łodzi w celu udzielania wszechstronnego wsparcia finansowego obywatelom Ukrainy, którzy poszukują dostępu do nauki realizowanej w europejskim modelu edukacji. Dzięki Funduszowi ich marzenia o studiowaniu w Unii Europejskiej stają się realne. O przyznanie stypendium ubiegać może się młodzież szkolna, studenci oraz inne osoby uczące się i pochodzące z terenu Ukrainy.


Inauguracja Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Wirtualnego - AHE w Łodzi, 15.09.2014

Projekt wspierają senator Maciej Grubski oraz poseł Tomasz Kulesza. Uroczystość odbyła się z udziałem znamienitych gości: przedstawiciela Ambasady Palestyny, dr Firasa H. Al-Hammadany - Pierwszego Sekretarza Ambasady Republiki Iraku w Polsce, Chargé de Affaires Algierii Cherif Khali a.i., posła Witolda Waszczykowskiego, senatora Ryszarda Bonisławskiego, Marcina Bugajskiego - członka Zarządu Województwa Łódzkiego, Mieczysława Teodorczyka i Bożeny Ziemniewicz - radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, prof. Grzegorza Matuszaka - wypełniającego obowiązki przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, radnych Rady Miejskiej - Małgorzaty Bartosiak, Tomasza Kacprzaka, Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak, Czesława Telatyckiego, Tomasza Treli, Jarosława Tumiłowicza, Władysława Skwarki, Mateusza Walaska oraz wiceprezydent Łodzi Agnieszki Nowak. Projekt stanowi wspólne przedsięwzięcie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego działającego przy łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, jej zamiejscowego Wydziału w Jarosławiu oraz Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M.P. Dragomanowa w Kijowie. Powołanie uczelni jest niezwykle ważne z uwagi na trudną sytuację gospodarczo- polityczną, w jakiej znajduje się Ukraina. Projekt daje szansę społeczeństwu ukraińskiemu, które zdobywając odpowiednią wiedzę i kwalifikacje - zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi w systemie e-learning, ma szansę w szybkim czasie przełamać istniejący kryzys. Zdjęcia z uroczystości znajdą Państwo w na mojej stronie w galerii zdjęć oraz na moim profilu na Facebooku. Serdecznie dziękuję Państwu za obecność i wsparcie projektu, liczę na dalszą współpracę w tej dziedzinie, senator Maciej Grubski.


Powstała strona projektu "Zapasy w każdej szkole"

Zapraszam do odwiedzenia strony http://zapasywszkole.pl/


Senator na Facebooku

Zapraszamy do śledzenia profilu senatora Macieja Grubskiego na portalu Facebook.


Jesteś tutaj : gościem !